Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Prview


Δημοσιεύτηκε 27 Μαρτίου 2005

Ερώτηση:

Ποια είναι η λειτουργία των Δημοσιών Σχέσεων όταν αντιλαμβάνονται την εμφάνιση "προβλήματος επικοινωνίας";

Απάντηση:

Η πιο απλή μέθοδος για να αντιδράσουν γρήγορα και αποτελεσματικά οι Δημόσιες Σχέσεις όταν υποπέσει στην αντίληψη τους η ύπαρξη κάποιου προβλήματος στην επικοινωνία του προσώπου ή του φορέα που υπηρετούν είναι η χρήση του ακρώνυμου ΕΔΕΑ με σκοπό την έναρξη της διαχείρισης της τρέχουσας "επικοινωνιακής" κρίσης.

Έρευνα, Δράση, Επικοινωνία, Αξιολόγηση (ΕΔΕΑ) είναι οι τέσσερις αντίστοιχες λέξεις οι οποίες περιγράφουν επαρκώς μια προσπάθεια σχεδιασμού επικοινωνίας. Οι υπηρεσίες των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να επιχειρήσουν μια συνετή, τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη έρευνα για να εντοπίσουν το πρόβλημα που προκαλεί τη δυσλειτουργία στην επικοινωνία. (ΕΡΕΥΝΑ)

Μετά την συλλογή όλων των απαιτούμενων στοιχείων πρέπει να προχωρήσουν στον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν από εδώ και στο εξής σχεδιάζοντας προσεκτικά τα επόμενα βήματα επικοινωνίας ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει προκύψει. (ΔΡΑΣΗ)

Το πρόγραμμα επικοινωνίας που θα ακολουθηθεί μπορεί να στεφθεί από επιτυχία όταν χρησιμοποιηθούν τα ιδανικά μέσα και οι κατάλληλοι τρόποι επιτυγχάνοντας έτσι τη θετική έκβαση σε ότι αφορά την γνωστοποίηση και την απήχηση του στο κοινό. (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)

Βέβαια, η θετική ή αρνητική αντιμετώπιση του προωθούμενου προγράμματος ΔΣ από το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι ένα θέμα που έγκειται στο στάδιο της αξιολόγησης αυτού. (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)

Γενικά, αυτά που θα πρέπει να θυμόμαστε από την χρησιμοποίηση του ακρώνυμου ΕΔΕΑ σε μια ενδεχόμενη κρίση είναι τα εξής:
"Η Έρευνα ασχολείται με το ποιο είναι το πρόβλημα ενώ η Δράση με το τι πρόκειται να γίνει με αυτό και ποιος θα είναι ο μελλοντικός σχεδιασμός αντιμετώπισης του.

Η Επικοινωνία αναφέρεται στο πως θα ανακοινώσουμε στο κοινό το πρόβλημα και την διευθέτηση του καθώς η Αξιολόγηση με το αν το μήνυμα που δημιούργησαν οι ΔΣ έφτασε στο κοινό και πως επηρεάστηκε από αυτό."Τα κείμενα αποτελούν απόψεις και κρίσεις του κ. Στέργιου Ακρίβου. O Στέργιος Ακρίβος είναι σύμβουλος στρατηγικής και εικόνας.


επιστροφή

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού