Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Prview


Το παρακάτω κείμενο αποτελεί το μέρος II από προηγούμενη δημοσίευση για τη συμμετοχική επικοινωνία και τα social media την οποία  μπορείτε να  δείτε πατώντας στο μέρος I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Δημοσιεύθηκε 05 Μαρτίου 2009


Η γνώση  της "συμμετοχικής επικοινωνίας" προηγείται της αυθαίρετης χρήσης των social media από τις επιχειρήσεις - Μέρος II


Με τον όρο συμμετοχική επικοινωνία θα ήθελα να περιγράψω εκείνο το πλαίσιο μέσα στο οποίο  θα αναπτυχθούν διαδικτυακές συμπεριφορές, κουλτούρες και εφαρμογές οι οποίες θα επιτρέπουν την ανάπτυξη των social media τόσο σε κοινωνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο το οποίο άλλωστε και μας αφορά στο συγκεκριμένο κείμενο.

Όταν η πλειοψηφία των χρηστών του μέσου που ονομάζεται διαδίκτυο κατανοήσουν μόνο τις υγιείς δυνατότητες που τους προσφέρει απλόχερα το ίδιο τότε θα μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι το social marketing μπορεί να ξεκινήσει άμεσα και οτι είναι όντως αποδοτικό για μια επαγγελματική δραστηριότητα και όχι αναποτελεσματικό και προφανώς διακοσμητικό μόνο και μόνο επειδή προωθείται "πονηρά"  έντεχνα με αποκλειστικό στόχο τα οικονομικά οφέλη των άμεσα εμπλεκομένων.

Ο χρήστης θα πρέπει να μάθει ότι στη συμμετοχική επικοινωνία ο ίδιος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προσθέτοντας την διαδικτυακή παρουσία και συμπεριφορά του στην διαμόρφωση της. Η συμμετοχή του αρνητική ή θετική καταγράφεται με αποτέλεσμα αν ο ίδιος επιθυμεί να συνεισφέρει δημιουργικά,  να ενισχύει το πλαίσιο ανάπτυξης της συμμετοχικής επικοινωνίας ενώ στη αντίθετη περίπτωση να πράττει ακριβώς το αντίστροφο.

Μια επιχείρηση που επιθυμεί να ανοίξει έναν δημόσιο διάλογο μέσω των S.M. για την ποιότητα των προϊόντων της πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα γιατί στην προσπάθεια της να δημιουργήσει θετικές εντυπώσεις για την εικόνα της ίσως πετύχει να απαξιωθεί και να χλευαστεί ανεπανόρθωτα.

Όσο καλή διάθεση και αν υπάρχει από τη πλευρά της επιχείρησης για πραγματική και άμεση διαδικτυακή επικοινωνία μέσω των S.M.  θα πρέπει να υπολογίσει ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι ανομοιόμορφο σε ότι αφορά το επίπεδο αντίληψης των νέων τεχνολογιών.

Αυτό σημαίνει ότι χρήστες με υψηλό επίπεδο γνώσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας ενδεχομένως να κάνουν αρνητικά posts (η δυναμική που προσφέρει το S.M.) για το χαμηλό περιεχόμενο προβολής ή χρήστες σε πειραματική ακόμα φάση και σχέση με το διαδίκτυο να επιδοθούν σε δημοσιεύσεις με ύβρεις ώστε να προκαλούν την αντίδραση των συντονιστών επαναλαμβάνοντας συνεχώς την ίδια διαδικασία σαν να πρόκειται για ένα παιχνίδι.

Και στις δύο περιπτώσεις χαμένη "βγαίνει"  η εικόνα της επιχείρησης διότι στην πρώτη οι υπεύθυνοι επικοινωνίας της επιχείρησης αδυνατούν να επιχειρηματολογήσουν δυναμικά λόγω ανετοιμότητας διαχείρισης του μέσου ενώ στη δεύτερη δημιουργείται κλίμα χαλαρότητας, πλάκας και γελοιοποίησης.

Αυτός είναι και ο λόγος που αναφέρομαι συνεχώς στην συμμετοχική επικοινωνία καθώς όταν ο χρήστης αντιληφθεί τη δύναμη που έχει στην πράξη ό όρος τότε προσπερνώντας τα στοιχεία της χαλαρότητας και της πλάκας, που αναφέραμε παραπάνω, θα περάσει σ' αυτά της υπευθυνότητας, του διαδικτυακού μοντέλου ευγενικής συμπεριφοράς  και το κυριότερο θα μεταβεί σε μια κατάσταση δημοσίευσης απόψεων μόνο με σοβαρό περιεχόμενο που σκοπό θα έχουν την ανάπτυξη και εξέλιξη του υπό συζήτηση αντικείμενου.

Όλοι εμείς στα διάφορα S.M. στα οποία συμμετέχουμε καθημερινά ως πρόσωπα παρατηρούμε κυρίως σοβαρές ή γραφικές, για να το επισημάνω κομψά, καταγραφές;

Νομίζω ότι η απάντηση είναι γνωστή σ' όλους όσους έχουν έστω και μία φορά επισκεφτεί έναν για παράδειγμα τόπο κοινωνικής διαδικτύωσης άμεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας.

Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας τώρα ωριμάζει η ιδέα του διαδικτύου ως μέσου το οποίο μπορούμε να το εμπιστευτούμε και να το χρησιμοποιήσουμε χωρίς να το δαιμονοποιούμε. Έτσι, καλό θα ήταν να κάνουμε αργά αλλά σταθερά βήματα ανταπόκρισης στις δυνατότητες του και κυρίως να προσέξουμε ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανταπόκριση η οποία προέρχεται από επαγγελματικές δραστηριότητες.

Ας σκεφτούμε μόνο ότι χιλιάδες επιχειρήσεις και οργανισμοί στη χώρα μας συμπεριλαμβανομένων και εταιρειών επικοινωνίας δεν έχουν ακόμη καμιά διαδικτυακή παρουσία και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το χρησιμοποιούν μόνο όταν προκύπτει τεράστια ανάγκη χρήσης του.

Επομένως αδυνατώ να καταλάβω πως σχετικοί και άσχετοι κάνουν λόγο για social media και social marketing όταν δεν έχουν τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν το "site" από το "blog" και πολύ περισσότερο προωθούν τεχνικές επικοινωνίας και επαγγελματικής προσέγγισης πελατών οι οποίες είναι καταδικασμένες στην αποτυχία τη στιγμή που δεν υπάρχει προηγούμενη επεξεργασία και έντεχνη εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτές.

Σαφώς και πρόκειται για εξαιρετική τεχνολογία η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε καταπληκτικό εργαλείο επικοινωνίας αλλά αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με νευρικές και άτσαλες κινήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την εξέλιξη της στρατηγικής διαδικτυακής επικοινωνίας των επιχειρήσεων.


Τα κείμενα αποτελούν απόψεις και κρίσεις του κ. Στέργιου Ακρίβου. O Στέργιος Ακρίβος είναι σύμβουλος στρατηγικής και εικόνας.επιστροφή

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού