Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Πρόκειται για δραστηριότητα επικοινωνίας η οποία υποστηρίζεται θερμά σε κάθε της βήμα από πολλούς αποδέκτες της. Είναι το πρώτο διαδικτυακό κέντρο δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα χρόνια έχει ανταλλάξει εκατοντάδες ηλεκτρονικά μηνύματα με ανθρώπους σχετικούς και μη της επικοινωνίας.

Πιο συγκεκριμένα, το PR4net.gr αποτελεί μια δημιουργική δραστηριότητα διαδικτυακής επικοινωνίας και ιδρύθηκε από ομάδα ατόμων που ανήκει στον επαγγελματικό τομέα των Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Η βασικότερη επιδίωξη της συλλογικής αυτής προσπάθειας είναι η έρευνα, η εξέλιξη και η ποιοτική πληροφόρηση.

Όπως πλέον είναι σ'  όλους αντιληπτό, το διαδίκτυο είναι ένα μέσο με τεράστιες δυνατότητες επικοινωνίας που αργά ή γρήγορα γίνονται ορατές από τον καθένα με αποτέλεσμα να αποτελεί το καλύτερο επικοινωνιακό όχημα για την προβολή, ενίσχυση και την σταδιακή ανάπτυξη του τομέα των δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

Το www.pr4net.gr, μέσω των εκφραστών της επικοινωνίας οι οποίοι μεταφράζονται σε φοιτητές, απόφοιτους, επαγγελματίες και εταιρείες του χώρου, επιθυμεί τη διαδικτυακή δραστηριοποίηση όλων των σχετικών πλευρών με αποκλειστικό σκοπό την θετική εδραίωση του κλάδου των δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας στη συνείδηση του απλού πολίτη και αυριανού υποψήφιου πελάτη των υπηρεσιών αυτών.

Στο PR4net.gr μπορεί κανείς να συμβουλευτεί, να αναζητήσει ή να αρθρογραφήσει για θέματα που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις, την επικοινωνία, την πολιτική, τη κοινωνία και τα ΜΜΕ.

Είναι χαρακτηριστικό να αναφερθεί οτι το PR4net.gr επιθυμεί να υπηρετήσει τη "διαδικτυακή εξοικείωση" και για αυτό το λόγο πραγματοποιεί όλες τις επικοινωνίες του διαδικτυακά.

Μια εταιρεία επικοινωνίας ή μια οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση καθώς και τα στελέχη τους μπορούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους μέσω του Pr4net.gr. Οι επικοινωνιακές ενέργειες που σχεδιάζουν χρειάζονται εξειδικευμένους συμβούλους οι οποίοι πρέπει να έχουν την επιστημονική και την τεχνική επάρκεια για να παράγουν υπηρεσίες αντίστοιχες με τις παρακάτω που αναφέρονται στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις τους απασχολούνται,  είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνιακή πολιτική στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών.

- Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακού προγράμματος συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών ενημέρωσης.

- Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων παρουσίασης και προβολής της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών και ατόμων.

-Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

- Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων προεκλογικών εκστρατειών και προγραμμάτων δημοσίων υποθέσεων για τον επηρεασμό των κέντρων λήψης αποφάσεων (lobbying).

- Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δημοσίου ενδιαφέροντος για την επικοινωνία και προβολή της εικόνας του φορέα συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων, των συνεδρίων, των ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων.

- Σχεδιασμός και εφαρμογή της παρουσίασης του φορέα (δημοσίου, ιδιωτικού, μη κερδοσκοπικού) με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

- Χάραξη στρατηγικής και υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών για την προώθηση της εικόνας και των συμφερόντων του φορέα μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας.

- Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας αγοράς με στόχο τη διερεύνηση των επικοινωνιακών αναγκών του φορέα ή / και την αποτίμηση των     αποτελεσμάτων δράσεων και προγραμμάτων επικοινωνίας.

- Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας.

Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες της ιεραρχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.


Είναι πραγματικά πολλοί οι άνθρωποι που θα ήθελαν αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν να ασχοληθούν με σπουδές πάνω στον τομέα της επικοινωνίας. Επομένως θεωρείται απαράδεκτο για κάποιον που σπουδάζει το συγκεκριμένο αντικείμενο να μην κάνει τις απαραίτητες προσπάθειες να εκμεταλλευτεί δημιουργικά αυτή την ευκαιρία που του δόθηκε.

Θα είναι μεγάλη μας χαρά να φιλοξενήσουμε στο pr4net.gr τις απόψεις, τις θέσεις, τις απορίες σας καθώς και τις ενδεχόμενες, αν υπάρχουν βέβαια, ανησυχίες για το επαγγελματικό μέλλον σας.

* (Το pr4net.gr απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές της επικοινωνίας που
προέρχονται από κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα)


"Μετά το πτυχίο τι έπεται;"

Η παραπάνω ερώτηση απασχολεί σε έντονο βαθμό τους περισσότερους αποφοίτους που έχουν όνειρα και φιλοδοξίες για μια επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα.

Ένα μεταπτυχιακό ή μια θέση εργασίας σε μια εταιρεία ίσως να φαντάζει πολύ μακρινή κατάκτηση τη στιγμή που ο απόφοιτος επιστρέφει στον τόπο του και εισέρχεται σε μια καθημερινότητα που δεν έχει κανένα κοινό σημείο με αυτή της φοιτητικής του δραστηριότητας. Το περιβάλλον αλλάζει και σε συνδυασμό με την καθοριστική οικογενειακή συμβολή αναγκάζεται να προσαρμοστεί εκ των πραγμάτων στην «πραγματικότητα» που του υποδεικνύει η ορθολογιστική αντίληψη της κοινωνικής ισορροπίας.

Πολλοί από τους αποφοίτους ακολουθούν μια οργανωμένη πορεία ενώ άλλοι μια αντιστρόφως ανάλογη από αυτή που είχαν ονειρευτεί. Μερικές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται και αυτή την ακριβώς οπτική θέλει να αναδείξει αυτός ο διαδικτυακός τόπος.

Το p4rnet.gr επιδιώκει με κάθε τρόπο να ενεργοποιήσει, όσοι βέβαια έχουν απενεργοποιηθεί, να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που μέχρι πριν από λίγο καιρό είχαν κοινούς στόχους, να ενημερώνονται και να μας ενημερώνουν με άρθρα, εμπειρίες, φωτογραφίες και κοινωνικές τοποθετήσεις σας πάνω σε θέματα ΔΣ και επικοινωνίας.

Σε ότι αφορά τους «προνομιούχους», χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται με υψηλή δόση χιούμορ και αναφερόμαστε φυσικά στους συναδέλφους που έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους στο χώρο ή συνεχίζουν με συνέπεια και μεγάλο ζήλο τις σπουδές τους, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να καταστήσουν το pr4net.gr ως το δικό τους site επικοινωνίας με αρθρογραφία και ανταλλαγή απόψεων που σκοπό θα έχει την ενημέρωση και την λύση επαγγελματικών προβλημάτων και αντιξοοτήτων.

Αλήθεια, πως σας φαίνεται η ιδέα της δημιουργίας ενός συλλόγου αποφοίτων, από σχολές που έχουν ως αντικείμενο σπουδών τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία, με στόχο την επίσημη προστασία των συγκεκριμένων επιστημών και την διαφύλαξη των εργασιακών τους δικαιωμάτων;


* (Το pr4net.gr απευθύνεται σε όλους τους απόφοιτους της επικοινωνίας
που προέρχονται από κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα)


Θα αποτελούσε ευτυχή κατάληξη για εμάς αν το pr4net.gr έβρισκε απήχηση και σε δημιουργικούς ανθρώπους άλλων επιστημών που σέβονται τον εαυτό τους και την πρόοδο της γνώσης και επιθυμούν να εκφράσουν μέσω αρθρογραφίας τους κοινωνικούς τους στοχασμούς και τις επιστημονικές τους αναζητήσεις.

Σ
ας καλωσορίζουμε στην προσπάθεια μας που είναι προϊόν μιας συλλογικής σκέψης, ότι στη ζωή δεν παίρνουμε αυτό που τυχαία έρχεται σε εμάς, αλλά αυτό που διεκδικούμε γιατί το αξίζουμε πραγματικά.


Να μην ξεχάσουμε να πούμε και κάποια πράγματα βασικά. Δείτε τα οπωσδήποτε!


1. Οι διάφορες απόψεις που θα φιλοξενούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα στα "άρθρα", στα "μηνύματα" του www.pr4net.gr και τα social media που το αφορούν, δεν υιοθετούνται πάντοτε και δεν αποτελούν πάγιες θέσεις και στάσεις του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου.

2. Το pr4net.gr συνεχίζει την καθόλα επιτυχημένη προσπάθεια, που είχε ξεκινήσει περίπου την περίοδο 2003 - 04, με άλλη ονομάσια. Μεταξύ του pr4net.gr των συνεργατών και των φιλοξενούμενων αρθρογράφων υπάρχει μόνο φιλική συνεργασία και καλή διάθεση.Αυτό σημαίνει οτι το pr4net.gr δεν έχει δικαίωμα να δεσμεύσει με τον οποιονδήποτε τρόπο κανένα συμμετέχοντα καθώς και το αντίστροφο.

3. Πρόκειται για μια δημιουργική δραστηριότητα διαμόρφωσης μιας νέας πολιτισμικής κατάστασης στο διαδίκτυο ανάμεσα σε ανθρώπους που σέβονται την παιδεία, την ύπαρξή τους και το επαγγελματικό τους αντικείμενο. Σε μια τέτοια διαδικτυακή επικοινωνία, αισιόδοξη σκέψη, γνώση και δημιουργικότητα προσφέρουν όλοι όσοι μπορείτε να παρατηρήσετε παρακάτω:

Ιδέα, συντονισμός και ιδιοκτησία του project: Στέργιος Ακρίβος

Art Director: Γιάννης Παναγιωτίδης

Σύμβουλος project και καλλιτεχνική επιμέλεια: Κώστας Καψάλης

Director: Τελικός έλεγχος ιστοσελίδας: Χρήστος Ζυγογιώργος

Δημιουργική διαχείριση πληροφορίας: Αλέξης Χαραλαμπίδης

Δημιουργική υποστήριξη: Στράτος Χριστοφαρεΐζης

και συνεχίζουμε...

Μαρία Γκριτζάπη, Πτυχιούχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Πελαγία Καραϊλή, Πτυχιούχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Γιώργος Καπόλος, Πτυχιούχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Μιχάλης Κόκκορος, Πτυχιούχος Διεθνούς Εμπορίου

Δήμητρα Τζέμη, Πτυχιούχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Φρόσω Φαναριώτη, Πτυχιούχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Βιβή Χριστοπούλου, Πτυχιούχος Δημοσίων Σχέσεων και ΕπικοινωνίαςΕπιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού