Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Prview


Δημοσιεύτηκε 27 Μαρτίου 2007

Ερώτηση:

Τι σχέση έχουν η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί μια επιχείρηση για τα προϊόντα της με τις οργανωμένες υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων που τη χαρακτηρίζουν;

Απάντηση:

Όπως έχει γίνει πια κατανοητό, μια από τις πιο βασικές δραστηριότητες των δημοσίων σχέσεων είναι η δημιουργία και η οικοδόμηση "εικόνων" οι οποίες αφορούν είτε μια επιχείρηση, είτε ένα προϊόν ή ένα πρόσώπο έχοντας ως αποκλειστικό σκοπό την θετική εδραίωση τους στη συνείδηση των στοχοθετούμενων δεκτών τους.

Η ερώτηση που προκύπτει είναι η εξής, "και τι σχέση μπορεί να έχει το παραπάνω συμπέρασμα με την τιμολογιακή πολιτική που θέλουμε να μελετήσουμε;"

Η τιμολογιακή πολιτική μιας επιχείρησης για να καθοριστεί αφού επεξεργαστεί πρώτα από τις υπηρεσίες του μάρκετινγκ ώστε να εξασφαλίζεται η κερδοφορία από την πώληση ενός προϊόντος χρειάζεται επικοινωνιακή υποστήριξη για να μπορέσει να πετύχει την ανάλογη προσχεδιασμένη αποδεκτικότητα του τελικού καταναλωτή.

Για παράδειγμα μια επιχείρηση παρουσιάζει υψηλές τιμές πώλησης για τα προϊόντα της γιατί το κόστος παραγωγής τους είναι μεγάλο εξαιτίας της καλής ποιότητας που θέλει να τα χαρακτηρίζουν. Ο καταναλωτής όμως όταν θα βρει ένα ανταγωνιστικό προϊόν σε χαμηλότερη τιμή είναι απολύτως λογικό και φυσικό ότι θα το επιλέξει τη στιγμή που το μοναδικό του κριτήριο σ' αυτή την περίπτωση αφορά μόνο οικονομικούς όρους.

Αν όμως είχε δεχτεί μια έντονη πληροφόρηση μέσα από διάφορες ενέργειες ΔΣ και είχε συνδέσει στο μυαλό του την ποιοτική ανωτερότητα που χαρακτηρίζει μια συγκεκριμένη επωνυμία προϊόντων με μεγάλη κοστολόγηση, σίγουρα η τιμή για αυτόν δεν θα έπαιζε τον πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τελική του επιλογή.

Αυτή η πληροφόρηση την οποία αναφέρουμε αφορά άμεσα τις ΔΣ οι οποίες μέσα στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους να "χτίζουν" εικόνες πρέπει να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα επικοινωνιακού χαρακτήρα το οποίο να έχει ως βάση και κεντρικό άξονα την υψηλή τιμή που συνοδεύεται όμως από την καλύτερη δυνατή ποιότητα του προϊόντος.

Με αυτό το σκεπτικό η δημιουργία μιας "προφορικής εικόνας" τύπου "αυτό το προϊόν μπορεί να σου κοστίσει κάτι παραπάνω αλλά η ποιότητα του εγγυάται την χρήση του για πολλά χρόνια" αποδεσμεύει σε μεγάλο βαθμό τον καταναλωτή από τις αντιστάσεις που έχει εξαιτίας της υψηλής τιμής.

Αρχίζει και πιστεύει ότι κερδίζει γιατί είναι προτιμότερο "να ξοδέψει κάτι παραπάνω" και να πάρει κάτι καλύτερο το οποίο θα του αποφέρει την μέγιστη ικανοποίηση από τη χρήση του.

Κλείνοντας θα πρέπει να πούμε για ακόμη μία φορά ότι σε μια τέτοια περίπτωση οι ΔΣ δεν παρουσιάζουν ένα κακό προϊόν ως ποιοτικό ώστε να υπερτιμολογηθεί αναίτια αλλά παράγουν έργο ΔΣ μόνο για πραγματικά δεδομένα τιμής και ποιότητας αλλιώς παραβαίνουν βασικούς κανόνες δεοντολογίας.Τα κείμενα αποτελούν απόψεις και κρίσεις του κ. Στέργιου Ακρίβου. O Στέργιος Ακρίβος είναι σύμβουλος στρατηγικής και εικόνας.επιστροφή

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού