Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Prview


Ερώτηση:

Η εικόνα μιας επιχείρησης είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων που την απαρτίζουν.

Απάντηση:

Πολλές επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια να μειώσουν το κόστος που τις αναλογεί, πάντα αν αυτές κινηθούν μέσα σε πραγματικά επαγγελματικά πλαίσια και πρότυπα, τοποθετούν στο περιθώριο της ανάπτυξης τους την εκπαίδευση των ανθρώπων που πλαισιώνουν την επαγγελματική δραστηριότητας τους.

Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων αυτών, μπορεί να θεωρούν ότι μπορούν να ξεπεράσουν τον "σκόπελο" - κόστος της εκπαίδευσης παίζοντας οι ίδιοι τον ρόλο του εκπαιδευτή και διαμορφωτή της εταιρικής συμπεριφοράς των εισερχομένων ατόμων σε αυτές αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι εκπαιδεύσεις αυτές καλύπτουν απλά και μόνο ένα μάλλον ψυχολογικό κενό.

Για την ακρίβεια, καλύπτουν αυτό το ψυχολογικό κενό το οποίο έχει να κάνει με τις ανασφάλειες των διοικούντων που αφορούν τη γνωστή ρήση "εμείς το χρέος μας το κάναμε, τους εκπαιδεύσαμε, τώρα η ευθύνη περνάει σ' αυτούς (υπαλλήλους) ".

Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά και η έλλειψη εκπαίδευσης του δυναμικού μιας επιχείρησης είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που πολλαπλές επιχειρηματικές δραστηριότητες σήμερα ακολουθούν μια κακή πορεία ή οδηγούνται με αργό ή γρήγορο ρυθμό στην αδυναμία της βιωσιμότητας τους.

Και αν δεχτούμε το γεγονός, το οποίο μερικές φορές όντως είναι αληθινό, ότι το τεχνικό κομμάτι της εκπαίδευσης δεν αφορά ειδικούς επιστήμονες πρέπει τότε να δεχτούμε και το αυτονόητο ότι η εκπαίδευση των υπαλλήλων σε θέματα εταιρικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας τους αφορά άμεσα και ίσως είναι οι μοναδικοί οι οποίοι μπορούν να εγγυηθούν ένα άρτιο και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Είναι διαφορετικό να προσπαθήσει κάποιος να "περάσει" ως εταιρική συμπεριφορά του προσωπικού του, αυτή που παρατήρησε μία φορά και του άρεσε από αυτή που θα θελήσει να μεταφέρει κάποιος άλλος που μελέτησε τα στοιχεία και το περιβάλλον της επιχείρησης, έχει παρατηρήσει πολλές διαφορετικές εταιρικές συμπεριφορές και έχει την επιστημονική κατάρτιση να κρίνει, τεχνικά πάντα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μίας ξεχωριστά χωρίς να σκέφτεται ότι η εκπαίδευση είναι μια βαρετή διαδικασία που δεν χρειάζεται άμεσα αλλά πρέπει να γίνει αναγκαστικά.

Προσπαθώντας πολύ απλά να γίνει μια περιγραφή, μιας αντίληψη και νοοτροπίας μερικών μεγάλων ή μικρών επιχειρήσεων η συμπερασματική κατάληξη είναι μοναδική και δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση σε καμία περίπτωση:

Η εικόνα μιας επιχείρησης είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων που την απαρτίζουν η οποία καθορίζει την ανοδική ή καθοδική πορεία της σε βαθμό τέτοιο που πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα και προτεραιότητα των ηγετών της.Τα κείμενα αποτελούν απόψεις και κρίσεις του κ. Στέργιου Ακρίβου. O Στέργιος Ακρίβος είναι σύμβουλος στρατηγικής και εικόνας.επιστροφή

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού